Pancrase 319: Uesako vs Matsumoto Results

Official results from Pancrase 319. Which featured Koshi Matsumoto vs Hiroto Uesako, Takeshi Kasugai vs Toshinori Tsunemura and Akira Okada vs Issei Tamura.