Pancrase 319: Uesako vs Matsumoto Results

Official results from Pancrase 319. Which featured Koshi Matsumoto vs Hiroto Uesako, Takeshi Kasugai vs Toshinori Tsunemura and Akira Okada vs Issei Tamura.

Pancrase 316: Isao vs Akira Results

Official Pancrase 316 results. Featuring Isao Kobayashi vs Akira Okada and Takayo Hashi vs Emiko Raika.