RIZIN 25: Asakura vs Saito Results

Official results from RIZIN 25, which featured Mikuru Asakura vs Yutaka Saito, Hiromasa Ogikubo vs Kenta Takizawa, and Rikuto Shirakawa vs Kotetsu Boku.